Wojciech Kwiatkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Kwiatkowski, ur. 6 IX 1937 w Wilnie (obecnie Litwa). Ukończył Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy (1958).

1960-1964 geodeta w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej we Włocławku; 1964-1965 geodeta w Powiatowym Biurze Geodezji tamże; 1965-1968 kierownik robót w Przedsiębiorstwie Robót Wodno-Inżynieryjnych Hydrobudowa w Warszawie; 1968-1975 Hydrobudowie we Włocławku; 1975-1990 kierownik zespołu grupy robót w Geoprojekcie w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”. 1986-1989 kolporter podziemnych wydawnictw na terenie Włocławka (głównie w ZM Ursus, Zakładach Ceramiki Stołowej), w 1988 członek Tajnej Komisji Koordynacyjnej „S” we Włocławku.

1989-1990 przewodniczący KO „S” Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. 1990-1994 radny Miasta Włocławek z listy KO „S”, członek Zarządu Miasta. 1991-1992 prezes Miejskiej Spółki z o.o. Baza. 1991-1993 poseł RP z listy Solidarności Pracy. 1996-2000 asystent, kier. filii Kredyt Banku w Ciechocinku; od 1998 członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. 1989-1999 wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej we Włocławku. Od 2000 na emeryturze. 2002-2006 radny z listy Samoobrony.

Odznaczony medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Daurat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2009).

Dariusz Jaworski