Wojciech Marek Reich

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Marek Reich, ur. 2 I 1957 w Bydgoszczy. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej.

W chwili internowania był studentem).

X/XI 1981 członek prezydium TKZ NZSP na AT-R, prowadził zakrojoną na szeroką skalę agitację na rzecz wstępowania do Zrzeszenia. 13 IV 1981 – 13 XII 1981 wiceprzewodniczący (do spraw wewnątrzuczelnianych) Komisji Uczelnianej NZS ATR. 31 III – 13 XII 1981 przewodniczący Studenckiego Komitetu na Rzecz Osób Więzionych za Przekonania. 1980-1981 zaangażowany w działalność wydawniczą i kolportażową. IV – 13 XII 1981 współpracownik pisma studenckiego „Indeks” (autor tekstów, druk, kolportaż). I-XII 1981 współorganizator biblioteki wydawnictw niezależnych NSZ. 30 XI – 8 XII 1981 członek Studenckiego Komitetu Strajkowego podczas strajku okupacyjnego na ATR w Bydgoszczy, kolporter deklaracji propagandowych Ruchu Młodej Polski.

13 XII 1981 – 7 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Po zwolnieniu kontynuował pracę w strukturach „S”, angażował się w prace samorządu studenckiego, m.in. w V 1982 autor artykułów w piśmie „Indeks”.

Katarzyna Grysińska, Izabela Mazanowska