Wojciech Milewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Milewski, ur. 21 VIII 1936 w Warszawie. 1955-1959 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej i Politechniki Szczecińskiej.

Do 1970 zatrudniony jako laborant, malarz pokojowy, nauczyciel, asystent operatora filmowego, instruktor; 1970-1977 fotograf w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, 1977-1984 specjalista ds. fotografii i filmu w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Gdańsku. 1972-1990 działacz Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek Komisji Artystycznej, od 1976 wiceprezes ds. artystycznych, 1988-1990 prezes GTF. W 1980 otrzymał tytuł artysty FIAP (Federacji Fotograficznej przy UNESCO).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ przy ODKK; w XII 1980 współorganizator wystawy Grudzień 70 – Sierpień 80 w Sieni Gdańskiej; w 1981 komisarz wystaw ukazujących początki „S”, m.in. podczas I KZD, w Klubie Morskim w Gdyni; w X 1981 wystawy Grafiti (zdjęcia napisów na murach) w BWA w Gdańsku.

1984-1990 prowadził zakład fotograficzny, 1990-1992 starszy instruktor fotografii w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku.

W 1989 zaangażowany w kampanię wyborczą do parlamentu (wykonywał zdjęcia kandydatów KO); w 1990 w kampanię prezydencką Lecha Wałęsy. 2003-2005 pracownik Archiwum KK „S”. Artysta-fotografik, uczestnik ponad 400 wystaw, laureat wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Od 2005 na emeryturze.

W 1990 organizator wystawy na dziesięciolecie „S” w gdańskim ratuszu. Autor m.in. wystaw Solidarność 1980-2003 (Rostock, 2003), Sierpień 80 w fotografii artystycznej (2005), Moja Solidarność (2007).

Arkadiusz Kazański