Wojciech Myślecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Myślecki, ur. w 1948 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1969), w 1978 doktorat; absolwent 2-letniego studium Management in Free Market Economy (1993).

1965-1968 w ZSP. W III 1968 członek KS PWr, Międzyuczelnianego Komitetu Studentów Wrocławia. Współorganizator bojkotu zajęć i stołówek studenckich. 1970-1971 pracownik na budowie. Od 1971 pracownik naukowy PWr. 1971-1980 członek ZNP; w VI 1977 sygnatariusz petycji przeciw aresztowaniom działaczy KOR i domagającej się amnestii dla więzionych uczestników protestów w Radomiu i Ursusie.

Od 1980 w „S”; członek Prezydium KZ na PWr, w 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

13-15 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w PWr, 16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie i Nysie, w VIII 1982 zwolniony. Od XII 1982 członek Solidarności Walczącej. W II 1984 Aresztowany, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od końca 1984 członek Komitetu Wykonawczego SW. Od 1987 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W VIII 1988 współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1989 przeciwnik obrad Okrągłego Stołu.

1991-1992 doradca ds. polityki gospodarczej Prezesa Rady Ministrów. 1991-1993 Pełnomocnik Rektora PWr ds. Przekształceń Organizacyjnych. W 1992 szef zespołu doradców wojewody wrocławskiego. 1996-1997 przewodniczący Rady Nadzorczej Winuelu SA, od 1997 doradca przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz członek Rady Naukowej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. 1998-2000 członek Rady Nadzorczej Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

?