Wojciech Obernikowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Obernikowicz, ur. 12 V 1948 w Leniach Wielkich k. Dobrzynia n. Wisłą, zm. 29 III 2000 we Włocławku. Ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Sochaczewie (1966).

1967-1970 pracownik Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lipnie, 1970-1971 w Płocku; 1972-1974 dyspozytor, następnie kierownik gospodarstwa ogrodniczego, kierownik zespołowego gospodarstwa rolnego w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kikolu; od 1975 właściciel gospodarstwa rolnego w Kolankowie k. Lipna.

1980-1981 współzałożyciel (wraz ze Stanisławem Janiszem) i działacz Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw, następnie Solidarności Chłopskiej ZDiK, od VII 1981 sekretarz Wojewódzkiego Zarządu SCh. 23 XI – 13 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku.

13 XII 1981 – 17 III 1982 i 13 IX – 8 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka; represjonowany przez SB.

1983-1989 na emigracji w USA. W 1989 współzałożyciel KO „S” we Włocławku. 1990-1999 prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL we Włocławku, 1990-1991 wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. 1994-1998 przewodniczący Rady Gminy w Lipnie, przewodniczący Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego we Włocławku; 1998-2000 starosta lipnowski, członek Rady Powiatu Lipnowskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000).

Dariusz Jaworski