Wojciech Obremski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Obremski, ur. 16 VII 1965 we Wrocławiu. Ukończył Liceum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy (1984).

1984-1989 pracownik Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji we Wrocławiu Oddział w Legnicy. 1982-1989 kolporter wydawnictw niezależnych. W 1988 współzałożyciel Ruchu Młodych Katolików U siebie przy Duszpasterstwie oo. Dominikanów we Wrocławiu.

W 1989 współzałożyciel KO w Legnicy. Od 1989 w „S”. 1989-1995 pracownik ZR Zagłębie Miedziowe, od 1992 redaktor naczelny gazety „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 1995-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, od 1998 członek ZR Zagłębie Miedziowe, od 2002 delegat na kolejne WZD Regionu Zagłębie Miedziowe oraz na kolejne KZD, członek KKR. 1990-2002 radny Miasta Legnica. 1998-2002 w RS AWS. W 1998 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, od 1999 pracownik ZR Zagłębie Miedziowe. Od 2002 członek Stowarzyszenia Forum Legnickie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta Legnicy (2003).

1 III 1988 – 19 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Papier; 23 I – 16 X 1989 w ramach KE krypt. Siwy.

Artur Adamski