Wojciech Pęgiel

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Pęgiel, ur. 1 IV 1955 w Krakowie, zm. 13 I 2005. 1979-1986 student historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1986 skreślony z listy studentów UJ.

Po ukończeniu szkoły średniej pracował jako robotnik, m.in. jako górnik w KWK Wieczorek w Katowicach. Od lat 70. aktywny uczestnik ruchu piłsudczykowskiego w Krakowie, współorganizator marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej, m.in. aktywny uczestnik marszu 6 VIII 1988 (na którego czele szedł - zwany „komendantem kadrówki”).

W 1980 pracownik sekcji informacji MKZ „S” Małopolska. We IX 1980 działacz grupy założycielskiej NZS. 1981-1984 członek Senatu UJ jako przewodniczący Samorządu Studenckiego. Od 1981 współpracownik Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, redaktor pisma Komitetu „Sowiniec”.

Od 1983 członek rzeczywisty KPN, z ramienia Obszaru II KPN uczestnik w 1984 II Kongresu KPN w Warszawie. W III 1985 uczestnik posiedzenia Rady Politycznej KPN w Warszawie, gdzie został zatrzymany wraz z innymi uczestnikami. 1984-1985 współzałożyciel i działacz Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka w Krakowie. Od 1983 uczestnik niezależnej działalności wydawniczej. Kolporter prasy podziemnej na terenie Wielkopolski, m.in. zatrzymany 26 I 1987 w Wydziale Śledczym WUSW w Poznaniu za przewożenie ok. tysiąca egzemplarzy pisma „Solidarni Konin”, za co został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Poznaniu (28 I 1987) na karę grzywny. Ponownie zatrzymany w Poznaniu (8 VI 1987) podczas kolportażu innego numeru (nr 20) pisma „Solidarni Konin” (ponad trzy tys. egz.), osadzony w areszcie WUSW w Poznaniu. 29 IX 1987 Kolegium ds. Wykroczeń w Poznaniu wymierzyło mu karę grzywny. Od 1988 działacz KPN w Poznaniu, szef poznańskich struktur tej organizacji. Kolportował do Poznaniu wydawnictwa KPN z terenu Małopolski. Utrzymywał kontakt z łącznikiem toruńskich struktur opozycyjnych. Współorganizator manifestacji w Poznaniu, m.in. 22 I 1988 zapoczątkował swoim wystąpieniem wiec po mszy w kościele o.o. jezuitów zorganizowany w rocznicę powstania styczniowego przez KPN, LDPN, SW. Kolporter pisma poznańskiego KPN „PIK” („Poznański Informator Konfederatów”), pisma „Warta” (wydawanego przez młodzież związaną z KPN Obszaru VI Poznań).

Kandydował na posła do sejmu w wyborach w 1989 z listy okręgowej Poznań Stare Miasto i Jeżyce.

Rozpracowywany przez WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Aktyw.

Agnieszka Łuczak