Wojciech Pełkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Pełkowski, ks., ur. 22 II 1949 w Wasilkowie, zm. w VI 1992 tamże. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, święcenia kapłańskie w 1973.

Od VII 1973 posługa kapłańska w parafii NPM Pośredniczki Łaski i Św. Agaty w Minowcach, 1976-1978 w parafii św. Andrzeja Boboli w Białymstoku, następnie w parafiach w Pogorzałkach, Dąbrowie Białostockiej i Białymstoku.

Na początku 1982 podczas mszy św. w Dąbrowie Białostockiej sprzeciwił się zdejmowaniu krzyży w szkołach i urzędach; w X 1982 uczestnik uroczystości kanonizacyjnych bł. Maksymiliana Kolbego w Rzymie. Z powodu głoszenia patriotycznych kazań zaliczony przez władze wojewódzkie do grupy kapłanów prowadzących tzw. wywrotową działalność polityczną. Od 1986 diecezjalny kapelan Duszpasterstwa Ludzi Pracy, uczestnik wszystkich inicjatyw DLP. W 1987 odprawił w kościele w Starosielcach mszę św. dla b. internowanych, więzionych i prześladowanych przez władze działaczy podziemnej „S”.

Od VI 1989 proboszcz nowo utworzonej parafii w Grabówce. 21 VI 1989 odprawił uroczystą mszę św. z okazji 8. rocznicy poświęcenia sztandaru „S” ZR Białystok.

Nazwisko ks. Wojciecha Pełkowskiego zostało wyryte obok nazwisk ks. Jerzego Popiełuszki i Stanisława Suchowolca na dzwonie „S” im. Jana Pawła II (poświęcony 30 V 1999 w Świętej Wodzie w Wasilkowie).

Marek Kietliński