Wojciech Podhajecki

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wojciech Podhajecki, ur. 29 VII 1966 w Nysie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Instytut Elektrotechniki (1990).

1981-1984 uczeń LO Carolinum w Nysie.

Po 13 XII 1981 działacz (z Mieczysławem Buszyńskim, Bogdanem Gajdemskim, Dariuszem Gawłowskim, Jackiem Modzelewskim, Robertem Pawlaczykiem, Wojciechem Rębiszem, Jackiem Markiem Sanockim, Mirosławem Szewczukiem, Markiem Winiarskim) niepodległościowej grupy młodzieżowej, uczestnik manifestacji, akcji rozrzucania ulotek, malowania haseł i działalności samokształceniowej (m.in. spotkania dyskusyjne i wykłady z najnowszej historii Polski). W 1984 redaktor (z D. Gawłowskim, Januszem Antonim Sanockim i J.M. Sanockim) i drukarz podziemnego pisma „Solidarność Młodzieży”, w 1985 redaktor „Zewu”, 1985-1987 kolporter pisma KPN obszaru V „Wolny Czyn”. 1986-1990 współpracownik opolskich działaczy „S” J. Całki i R. Fieldinga. Kolporter pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Wezwania”, „Arki”, „Kultury Niezależnej”, „Regionu” i „Spotkań”, książek wydawnictw NOWa i Myśl. W XI 1988 z Dariuszem Polowym organizator akcji petycyjnej studentów WSI (w sprawach bytowych); następnie w XII 1988 z D. Polowym, Zbigniewem Łabą i Januszem Pielą inicjator utworzenia NZS w WSI w Opolu, przewodniczący Uczelnianego Komitetu Organizacyjnego NZS w WSI. Współwydawca i redaktor z D. Polowym, a potem także z Mariuszem Patelskim i Arkadiuszem Lelkiem, „Aneksu”, pisma NZS WSI i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Współorganizator spotkań studentów WSI i WSP m.in. z Edwardem Czapiewskim, Adamem Michnikiem i Wojciechem Myśleckim. W IV i V 1989 delegat na IV Nadzwyczajny KZD NZS we Wrocławiu i Gdańsku.

1989-1990 członek Prezydium Opolskiego KO „S” i Ruchu Obywatelskiego Śląska Opolskiego. W 1989 z Janem Całką i Robertem Fieldingiem redaktor jednodniówki „Sierpień 1980-1989” wydanej w rocznicę Sierpnia 1980 oraz współpracownik redakcji „Solidarności Opolskiej”. Od 1990 zatrudniony w Zakładzie Energetycznym w Opolu, następnie w Elektrowni Opole SA (obecnie PGE Elektrownia Opole SA), 1990-1998 w „S”. Od 1996 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1997-2002 sekretarz koła nr 26 przy EO SA.

Wyróżniony Srebrną Odznaką SEP (2002).

15 XII 1988 – III/IV 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Kolega; 20 IV 1988 – 29 I 1990 w ramach SOR krypt. Kwiatek II.

Błażej Kupski