Wojciech Polak (z Bydgoszczy)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Polak, ur. 9 IV 1967 w Bydgoszczy. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych (1993), doktorat (1998).

Uczeń VI LO w Bydgoszczy (1981-1985), po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność opozycyjną w ramach inicjatyw uczniowskich. 1983-1985 współzałożyciel, współwydawca, autor tekstów, kolporter czasopisma „Ukos II”. X/XI 1983 autor broszurki Rok 1920. 1983-1985 zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych w Bydgoszczy. 1982-1985 uczestnik akcji protestacyjnych w VI LO (polegających m.in. na przywdziewaniu strojów żałobnych (19 III 1982) czy strojów galowych (10-11 XI 1983)), uczestnik akcji malowania na murach, rozkładania ulotek w miejscach publicznych. 11 XI w 1983 współorganizator (wraz z Mariuszem Weyną) akcji ulotkowej przeprowadzonej w VI LO w Bydgoszczy wzywającej do odśpiewania, po zakończeniu akademii, Roty (w przeróbce antysowieckiej) i informujące o mszy za Ojczyznę. Jesień 1983 – I 1984 uczestnik grupy samokształceniowej przy kościele Chrystusa Króla na Błoniach. W XI 1984 współorganizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (przedstawienia oparte na Księgach narodu i pielgrzymstwa). Jesień 1984 – V 1985 uczestnik prac Archikonfraterni Młodzieżowej przy kościele św. Braci Polskich Męczenników. 27 V 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Bydgoszczy, 7 VIII 1985 zwolniony. 31 I 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. X 1985 – II 1986 sanitariusz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. 3 V 1988 (wraz z Mirosławem Pietrzykiem i Jarosławem Ubowskim) zatrzymany przez nieumundurowanych funkcjonariuszy, przesłuchiwany następnego dnia przez SB. V 1988 – 1989 kolporter z Lublina do Bydgoszczy wydawnictw podziemnych, głównie książek (współaca Zygmunt Kozicki, Mirosław Pietrzyk, Krystian Frelichowski, Piotr Winiarski).

W VI 1989 zaangażowany w prace KO „S”. 1993-2002 prace zlecone na rzecz Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, Instytutu Europy Środowo-Wschodniej w Lublinie i jego wydawnictwa. Od XI 1996 pracownik KUL (do IX 2008, Instytut Historii, następnie od X 2008 Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce). Zatrudniony na stanowiskach: do IX 1997 asystent-doktorant, X 1997 – XI 1999 asystent, XII 1999 – II 2009 adiunkt, od III 2009 starszy dokumentalista.

Autor i współredaktor publikacji z dziedziny historii średniowiecza, m.in.: Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza (Lublin 1999).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Katarzyna Grysińska