Wojciech Ryszard Skowron

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Ryszard Skowron, ur. 12 X 1955 w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1978).

1978-1990 nauczyciel w SP w Podkowie Leśnej.

Od IX 1980 w „S” w miejscu pracy; 1980-1981 członek KZ, nast. wiceprzewodniczący.

1981-1983 redaktor nacz. pisma „AIT” (Agencja Informacyjna Terenowego Komitetu Oporu „S”). 1982-1984 członek Terenowego Komitetu Oporu „S”, 1982-1989 w strukturze Armenia. 1983-1984 udostępniał lokal drukarni TKOS, 1983-1989 szef grupy nadawczej NIL 3, emitującej w woj. warszawskim audycje Programu I Radia „S”. 23 XI 1986 zatrzymany na 48 godz. po emisji w Skierniewicach, przesłuchany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

W 1989 delegat Radia „S” w TZR Mazowsze „S”. 1990-1994 dyr. Społecznego LO nr 15 w Podkowie Leśnej; w tym samym czasie członek Zarządu Miasta Podkowa Leśna, w 1990, 1994, 2002 radny w tym mieście. 1994-1998 st. specjalista w TVP SA, 1998-2002 generalny inspektor celny, 2002-2005 z-ca komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy, od 2005 pracownik administracji państwowej.

Krzysztof Dąbek