Wojciech Sielużycki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Sielużycki, ur. 5 XII 1956 w Miłakowie. Ukończył Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Warszawie (1976).

Od 1976 pracownik Zakładów Mechanicznych PZL-Wola im. Marcelego Nowotki (obecnie Zakłady Mechaniczne PZL-Wola SA).

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, współwydawca niezależnego pisma „Reduta”, 1982-1984 działacz podziemnej zakładowej struktury „S” współpracującej z MRKS. XI 1982 – II 1983 powołany na tzw. ćwiczenia w karnej jednostce wojskowej w Czarnem.

Od 1989 przewodniczący KZ, od 1993 członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. Od 2002 członek ZR oraz skarbnik ZR Mazowsze, delegat na KZD, członek KK. 1998-2002 w RS AWS, 1998-2000 radny Dzielnicy Wola w Warszawie.

Do 9 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO w ramach SOR krypt. Grupa.

?