Wojciech Skorupski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Skorupski, ur. 23 IV 1958 w Szamotułach k. Poznania. 1979-1981 student Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

1981-1983 w NZS.

I-X 1982 jeden z trzech przewodniczących Akademickiego Ruchu Oporu (podziemnej struktury NZS PP), koordynator kontaktów ARO z innymi grupami opozycyjnymi w Poznaniu. 4 X 1982 aresztowany w tzw. sprawie Politechniki Poznańskiej za kierowanie związkiem przestępczym ARO i dysponowanie funduszami NZS, 9 V 1983 skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 1 rok więzienia, osadzony w AŚ w Poznaniu, następnie w ZK w Rawiczu, 25 VI 1983 warunkowo zwolniony (w 1994 uniewinniony przez Sąd Najwyższy Izbę Wojskową w wyniku rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego). 1982-1987 pracownik Poznańskiego Kombinatu Budowlanego, 1987-2004 inspektor nadzoru inwestorskiego w poznańskiej Służbie Zdrowia.

1990-1993 w „S”. Od 2004 kierownik techniczny Szpitala Klinicznego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu.

Barbara Fabiańska