Wojciech Szarama

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wojciech Szarama, ur. 16 XII 1955 w Bytomiu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji (1983).

W X 1980 współzałożyciel NZS na UŚ, 16-17 II 1981 współorganizator tzw. nocnego czuwania polegającego na pozostawaniu na uczelni na noc bez przerywania zajęć, popierającego strajk łódzki, III-XII 1981 przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS, w IV 1981 uczestnik I Zjazdu Delegatów NZS, członek KKK NZS; XI – 11 XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na UŚ.

13 XII 1981 – I 1982 w ukryciu; 5 I 1982 ujawnił się z powodów zdrowotnych, internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, Zabrzu-Zaborzu i Uhercach, 22 VII 1982 zwolniony. 1982-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu; 1985-1988 w sekcji historycznej Duszpasterstwa Akademickiego przy katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 1983-1989 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Górniczej w Bytomiu; związany ze środowiskiem podziemnej „S” w Szkole Górniczej, kolporter wydawnictw podziemnych.

1989-1992 członek Bytomskiego KO. 1989-1992 aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, 1991-1994 szef Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach, 1994-2001 adwokat w Zespole Adwokackim w Bytomiu. 1991-1998 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Katowickiego, 1996-1997 w ROP; 1998-2001 radny; wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego z listy AWS. Od 2001 w PiS, członek Rady Politycznej; poseł RP z listy PiS. od 2006 p.o. prezes Zarządu Okręgowego PiS w Gliwicach, 2007-2010 członek Komitetu Politycznego PiS, od 2007 przewodniczący Rady Regionalnej PiS na Śląsku.

11 XII 1980 – 21 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V-2 KM MO/MUSW w Bytomiu w ramach KE krypt. Niezależniak.

Szczepan Kamiński, Przemysław Miśkiewicz