Wojciech Wiścicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Wiścicki, ur. 3 VIII 1944 w Wilnie (obecnie Litwa), zm. 24 II 1985 w Australii. Inżynier automatyk.

Pracownik naukowy na Politechnice Szczecińskiej, VIII 1978 – 1981 pracownik Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący MKZ Płock, w I delegat na I WZD Regionu Płock, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK; inicjator powołania Płockiej Wszechnicy Robotniczej, Studium Współczesnej Historii Polski.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, następnie w Kwidzynie, tam 14 VIII 1982 pobity przez ZOMO podczas pacyfikacji obozu, w XI 1982 zwolniony.

Od XI 1982 na emigracji w Australii.

Do 26 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Płocku w ramach SOR krypt. Dyktator.

?