Wojciech Zierke

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Zierke, ur. 5 VI 1944 w Gnieźnie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących w Słupsku (1964), matura w 1966.

IX 1961 – IV 1964 mechanik w Słupskich Zakładach Sprzętu Okrętowego w Słupsku; VI 1964 – VI 1966 technik samochodów osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku; IX 1966 – V 1969 starszy technik samochodów osobowych w PKS w Słupsku; VI 1969 – VIII 1972 starszy technolog w Fabryce Urządzeń Transportowych Zremb w Jezierzycach; VIII 1972 – VI 1976 kierownik bazy w Wałeckim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Wałczu; VI 1976 – VIII 1977 kierownik techniczny w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Wałczu; VIII 1977 – 23 IX 1978 kierownik zespołu remontowo-budowlanego w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu; 23 IX 1978 – 14 V 1990 kierownik techniczny w Kombinacie Budownictwa Ogólnego w Słupsku.

27 VIII 1980 inicjator strajku w zakładzie, przewodniczący KS. Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego; od 16 XI 1980 sekretarz KZ. XI 1980 – 7 V 1981 członek Prezydium MKZ; V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Słupskiego; przewodniczący ZR. IX/X 1981 delegat na I KZD; członek KK.

Po 13 XII 1981 nie podjął działalności związkowej. 16 XII 1981 wydał odezwę popierającą wprowadzenie stanu wojennego (opublikowaną na łamach prasy). W ramach operacji Renesans SB planowała obsadzić go na stanowisku przewodniczącego reaktywowanej „S” w Słupsku. 1982 pracownik Centrali Handlu Zagranicznego Budownictwa Budimex w Rzeszowie na 2-letnim kontrakcie w Libii (dzięki wsparciu SB).

Od 1 XII 1993 właściciel firmy Bis Marketing zajmującej się handlem detalicznym artykułów spożywczych.

Od 21 VII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Słupsku w ramach SOR krypt. Protest, od 3 XI 1980 w ramach SOR krypt. Waran. Od wiosny 1981 prowadzono z nim tzw. dialog operacyjny. Prawdopodobnie 24 VII 1981 zarejestrowany jako TW ps. Jola. Informował SB o funkcjonowaniu słupskiej i mazowieckiej „S” oraz KK. Drugi (obok Eligiusza Naszkowskiego) TW, który na zlecenie SB nagrał 3 XII 1981 posiedzenie KK w Radomiu. 24 VI 1982 zarejestrowany przez Wydz. XI Departamentu I MSW (wywiad) jako KO ps. Barono.

Igor Hałagida, Grzegorz Majchrzak