Wolna Spółka Wydawnicza

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wolna Spółka Wydawnicza (Radiator, Medium, Reset, Komitywa), właściwa działalność WSW rozpoczęła się w Lublinie pod koniec 1985 lub na początku 1986. Założyciel: Jan Krzysztof Wasilewski; wydawnictwo firmowano dla kamuflażu różnymi nazwami: Gdzieś w Polsce, Radiator, Medium, Reset, Komitywa; dodawano też skrót WSW, który był oficjalnym skrótem Wojskowej Służby Wewnętrznej. W l. 70. J.K. Wasilewski był współpracownikiem „Spotkań”, od 1980 redagował wydawnictwa „S” RI. Po 13 XII 1981 aresztowany, zwolniony latem 1982. Z J.K. Wasilewskim współpracowała żona, Jolanta Wasilewska; przy pracach wymagających większej liczby osób zatrudniano przyjaciół (m.in. Wiktora Tomasza Grudnia i Bernarda Nowaka.

Wydawano głównie książki historyczne. Wybór tytułów był częściowo inspirowany przez Jana Stepka, kolegę ze „Spotkań”, przebywającego na emigracji w Paryżu. Aby zdobyć kapitał do realizacji większych przedsięwzięć, początkowo wydawano znaczki, pocztówki i ulotki; w finansowanie publikacji angażowano także własne środki. WSW otrzymała również pożyczkę z Funduszu Wydawnictw Niezależnych, co pozwoliło na wydanie większej liczby tytułów; Konsorcjum Wydawnicze umorzyło następnie tę pożyczkę. Druk zlecano profesjonalnej drukarni we Wrocławiu, arkusze wysyłano przesyłką kolejową do Lublina, gdzie wykonywano oprawę.

Nakładem WSW ukazały się:

 1. Stefan Korboński, Polskie państwo podziemne: przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945, Radiator, Lublin 1986;
 2. Zbigniew Błażyński, Mówi Józef Światło, słowo wstępne Jan Nowak, Komitywa, Lublin 1986;
 3. Tadeusz Żenczykowski, Dwa komitety 1920, 1944: Polska w planach Lenina i Stalina: szkic historyczny, Komitywa, Lublin 1986;
 4. Jakub Karpiński, Żydzi, jako polski problem, tłum. z jęz. angielskiego, Komitywa, Lublin 1987;
 5. Jan Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze: wspomnienia, t. 1: 1948-1956, Komitywa, Lublin 1987;
 6. Karol Liszewski (pseud.), Ryszard Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939 roku, Wyd. Komitywa, Lublin 1987
 7. Karol Liszewski (ps.), Ryszard Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939 roku, cz. 2 + mapy, Komitywa, Lublin 1987;
 8. Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer, Historia Polski, Medium, Lublin 1987;
 9. Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Trzy głosy o wolności, Komitywa we współpr. z CDN z Warszawy, Lublin 1987;
 10. Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Trzy głosy o wolności, Komitywa siedziba wydawnicza Gdzieś w Polsce, we współpracy z CDN z Warszawy, Lublin 1987;
 11. Stanisław Buczyński, Jan Pocek, I miłość i przymierze: Janowi Pawłowi II chłopi polscy, wydawnictwo Wiejskie im. Wincentego Witosa, we współpracy z Komitywą, Lublin 1987;
 12. Wacław Iwaniuk, Kartagina i inne wiersze, Komitywa, Lublin 1987;
 13. Niebo nowe, ziemia nowa, Medium, Lublin 1987;
 14. Jerzy Kosiński, Stopnie, WSW, Lublin 1988;
 15. Jerzy Kosiński, Stopnie, WSW, Lublin 1989.
Ewa Kuszyk-Peciak