Wolna Taśma

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wolna Taśma, wydawnictwo fonograficzne zorganizowane przez Macieja Rayzachera, działające w Warszawie 1978-1980.

M. Rayzacher, zainspirowany przez Jana Krzysztofa Kelusa, był szefem, realizatorem nagrań i aktorem; korzystał też z głosu innych osób, m.in. Haliny Mikołajskiej. Część nagrań dostawał w postaci gotowych kaset, część przegrywał na własnym sprzęcie w swoim mieszkaniu, zgodnie z instrukcjami J.K. Kelusa: nagrywał kasetę-matkę, następnie kopiował ją na 30-40 kaset.

Wydał ok. 10 pozycji, m.in. wiersze Czesława Miłosza w wykonaniu poety, Ewangelię wg św. Marka, Zeszyt w kratkę ks. Jana Twardowskiego, fragmenty homilii Jana Pawła II, piosenki żydowskie, otrzymane z RWE wspomnienia m.in. Władysława Andersa, Kazimierza Sosnkowskiego pt. Kawalkada historii.

Anna Grażyna Kister