Wschodnioeuropejska Agencja Informacyjna

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wschodnioeuropejska Agencja Informacyjna, niezależna agencja informacyjna powołana 20 XII 1988 z inicjatywy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Komunikat o jej utworzeniu podpisali: Tatiana Kaługina i Aleksander Podrabinek (ZSRS), Petr Pospichal, Petr Uhl i Jan Urban (CSRS), Geza Buda, Tamas Brehidai i Tibor Philipp (Węgry), Robert Bogdański, Barbara Hrybacz, Robert Kozak, Wojciech Maziarski, Tomasz Pękalski i Danuta Winiarska (PRL). Informacje wymieniano drogą telefoniczną; najważniejszą rolę odgrywał ośrodek wrocławski (Jarosław Broda, Anna Morawiecka). Działalność WAI zamarła w 1990.

Łukasz Kamiński
Hasło ogólnopolskie