Wydarzenia na dworcu w Chorzowie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wydarzenia na dworcu w Chorzowie. 25 XI 1981 w godzinach wieczornych oddziały MO i ZOMO zaatakowały grupę plakatową ZRS kierowaną przez Tadeusza Buranowskiego w trakcie akcji klejenia plakatów i malowania dworca w Chorzowie-Batorym związanej z żądaniem dostępu „S” do środków masowego przekazu. Brutalnie pobito i zatrzymano 19 osób w tym również przypadkowych przechodniów. Osadzono ich w komendach MO w Bytomiu i Zabrzu. Jedną osobę w wyniku pobicia (pracownika huty Batory nie mającego nic wspólnego z plakatowaniem) musiano hospitalizować.

Komisję Zakładowe „S” huty Kościuszko i Batory oraz Zakładów Chemicznych Hajduki natychmiast ogłosiły pogotowie strajkowe. Podjęte przez przedstawicieli ZR rozmowy z władzami dotyczące uwolnienia zatrzymanych nie przyniosły skutku. Spowodowało wydanie przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S” 26 XI 1981 oświadczenia, w którym upoważniono zakłady pracy Chorzowa w przypadku nie uwolnienia zatrzymanych do godz. 18 do podjęcia akcji strajkowej. Zapowiedziano też strajki w całym regionie, których harmonogram miał opracować do 30 XI 1981 regionalny komitet strajkowy. W efekcie 11 zatrzymanych zwolniono po godz. 17 jeszcze 26 XI 1981 a pozostałe osoby wypuszczono po godz. 20.

Adam Jawor