Wydawnictwo Antyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wydawnictwo Antyk założone przez Marka Derewieckiego i Marcina Dybowskiego, działało 1985-1989 w Komorowie k. Warszawy na bazie rozpoczętej wcześniej działalności wydawniczej przy Oddziale Lublin Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. Do 1987 drukowano głównie w Lublinie, w większości techniką sitodruku, od 1988 – w Kętach k. Bielska-Białej (M. Derewiecki) i w Komorowie k. Warszawy (M. Dybowski), druk na offsecie. Ze względu na różne miejsca druku w winiecie wydawniczej podawano: Lublin–Śląsk–Warszawa. Drukarzami byli: M. Dybowski i M. Derewiecki, a także Jarosław Markowski i Jacek Królikiewicz, sporadycznie współpracowali: Paweł Skokowski (do 1986), Dorota i Jacek Łapko, Piotr Derewiecki i Marek Matlak. Nazwa wydawnictwa nawiązywała do struktury funkcjonującej w ramach AK, przeciwdziałającej wpływom propagandy komunistycznej. Antyk rozpoczął działalność od pisma „ABC”, redagowanego w środowisku LDPN w Warszawie; wydano 7 nr.: nr 2/1985, nr 3/1985, nr 4/1986, nr 5/1987, nr 6/1988, nr 7/1988 i nr 8/1989. Pismu towarzyszyć miała „Biblioteka ABC”, w ramach której w 1986 wyszła tylko jedna pozycja: Od realizmu do zwątpienia. Pięć szkiców z najnowszej historii Czechosłowacji Zbigniewa Markowskiego (właśc. Andrzej Krawczyk). W 1985 wspólnie z LDPN wydano pozycję Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej Łukasza Jodko (właśc. Jerzy Łojek) jako przedruk wydania z 1980 (Warszawa, Biblioteka Literacka i Historyczna). 1985-1986 wydano 6 nr. pisma „Gazeta Polityczna”, będącego oficjalnym organem oddziału LDPN w Lublinie, nr 1: X 1985, nr 2/3: XI-XII 1985, nr 4 jako wydanie specjalne: XII 1985 i nr 5/6: I-II 1986. Dokonano także przedruku 6 nr. pisma „Niepodległość” (nr 1/2: 1985, nr 3: 1985, nr 5/6/7: 1985, nr 11: 1985, nr 12: 1985 i nr 2: 1986). Wydawnictwo wydało również 5 nr. własnego pisma „Antyk”, które ukazały się 1986-1989 w cyklu nieregularnym (nr 1/2: 1986, nr 3/4, 5, 6: 1988, nr 7: 1989). Pismo podejmowało głównie tematy dotyczące historii i założeń programowych polskiej prawicy; nowością w wydawnictwie podziemnym było zamieszczanie reklam. Tytuł wspierany był przez Fundację Jagiellońską w Wlk. Brytanii, założoną przez angielskiego konserwatystę Rogera Scrutona. Z pismem „Antyk” związana była seria wydawnicza „Biblioteka Konserwatysty” (1987-1989), sygnowana wizerunkiem Księcia Adama J. Czartoryskiego, oraz druga – „Biblioteka Antyku” (1987-1989). W 1986 lub 1987 wydawnictwo wydrukowało 1 nr pisma „Spotkania”. W 1988 dokonano również przedruku polsko-ukraińskiego pisma „Suczasnist” oraz „Ukraińskij wisnik” (pismo w całości w jęz. ukraińskim, niesygnowane nazwą wydawnictwa). Antyk drukował także ulotki, głównie na rocznice 3 Maja i 11 Listopada, sygnowane najczęściej przez LDPN Oddział Lublin. Wydawnictwo było zaopatrywane w sprowadzane z Zachodu materiały poligraficzne i środki finansowe przez Marka Matraszka, studenta KUL, posiadającego obywatelstwo brytyjskie. W 1988 M. Matraszek pomógł także w zakupie i sprowadzeniu do kraju maszyny offsetowej, która została umieszczona w Kętach k. Bielska-Białej. Po 1990 M. Dybowski i M. Derewiecki kontynuowali działalność wydawniczą w ramach osobnych wydawnictw.

Pozycje książkowe Wydawnictwa Antyk:

 • Abdurachman Awtorchanow Od Andropowa do Gorbaczowa, 1989, A5, offset, ss. 154, c. 1200 zł;
 • Alain Besançon Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR;
 • Hugh Seton-Watson Rosyjski nacjonalizm w ujęciu historycznym, seria: Biblioteka Konserwatysty, 1988, A5, offset, ss. 20, c. 180 zł;
 • Józef Maria Bocheński Katastrofa pacyfizmu, seria: Biblioteka Konserwatysty, 1989, A5, sitodruk, ss. 43, c. 400 zł;
 • Józef Maria Bocheński Marksizm-leninizm nauka czy wiara?, seria: Biblioteka Konserwatysty, 1988, A6, sitodruk, ss. 96;
 • Władimir Bukowski, I powraca wiatr..., 1988-1989, A6, offset, ss. 316, c. 2000 zł;
 • Fryderyk August von Hayek Wielka utopia. Wolność ekonomiczna i rząd reprezentatywny, seria: Biblioteka Konserwatysty, 1989, A5, sitodruk, ss. 24, c. 230 zł;
 • David Graham, Peter Clarke Śmierć socjalizmu, bdw, A5, sitodruk, ss. 24;
 • Łukasz Jodko [Jerzy Łojek] Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej, 1985, A6, offset, ss. 65, c. 150 zł;
 • Jadwiga Malkiewiczowa Wspomnienia więzienne, 1987, A5, sitodruk, ss. 68;
 • Zbigniew Markowski [Andrzej Krawczyk] Od realizmu do zwątpienia. Pięć szkiców z najnowszej historii Czechosłowacji, seria: Biblioteka ABC, 1986, A5, sitodruk, ss. 74, c. 250 zł;
 • Andrzej Słowakiewicz [Marek Derewiecki] Koncepcje programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947, 1989, A5, ss. 83, c. 2200 zł;
 • Smuta najnowszych czasów, czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa, seria: Biblioteka Antyku, 1989, A5, offset, ss. 28;
 • Wiesław Jan Wysocki Cień Zawiszy. Ostatnie lata marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza, 1987-1988, A5, ss. 66.
Marcin Dąbrowski