Wydawnictwo Młoda Polska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wydawnictwo Młoda Polska, istniejące od poł. 1977 zaplecze wydawniczo-drukarskie gdańskiego środowiska opozycji demokratycznej, z którego w 1979 powstał RMP, przyjęło nazwę Wydawnictwo Młoda Polska. Do VIII 1980 było jednym z najbardziej liczących się niezależnych wydawnictw w Polsce i największym w Gdańsku. Jako pierwsze i gł. zadanie W MP postawiło przed sobą zapewnienie regularnego ukazywania się w powstałego w 1977 niezależnego pisma „Bratniak”. W pierwszym okresie działalności MP wiele publikacji nie było sygnowanych żadnym znakiem, nast. używano znaku Wydawnictwo Polskie lub WP w Gdańsku. Ze względów konspiracyjnych jako miejsce wydania publikacji podawano różne miasta, m.in. Gdańsk, Warszawa, Łódź, Kraków. W MP od pocz. istnienia służyło pomocą w drukowaniu i kolportażu niezależnych publikacji innym środowiskom opozycyjnym, m.in. gdańskim WZZ, KOR, ROPCiO, KPN, gdańskiemu SKS. Od 1. dnia strajku w VIII 1980 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina współorganizowało poligrafię dla strajkujących stoczniowców. Po 13 XII 1981 aktywa MP zostały oddane do dyspozycji podziemnych struktur „S”. Od 1977 koordynatorem całości prac zaplecza wydawniczego i poligraficznego dla środowiska RMP był Mirosław Rybicki, szefem drukarni Sławomir Soból, który organizował zaplecze drukarskie: papier, lokale, transport, sprzęt poligraficzny. Ze względów bezpieczeństwa nie uczestniczył w demonstracjach, był znany jedynie najbliższym współpracownikom. Z działalnością W MP związani byli też: Jacek Kozaka, Wacław Szulc, Marek Przybylski, Piotr Milewski, Tomasz Milewski, Zofia Kruszyńska-Gust, Maryla Rybicka, Gabriela Soból, Andrzej Kwiatek, Jan Rzepczyński, Walerian Massalski, Jerzy Lamek, Maryla Skrzecz, Ewa Rytel, Kazimierz Klawiter i Janusz Różalski.

Publikacje wydawnictwa w l. 1977–1981:

 • „Deklaracja Ideowa RMP”;
 • Jacek Bartyzel, Kryzys czy przesilenie;
 • Jacek Bartyzel, Czesław Miłosz – w stronę sceptycznego heroizmu;
 • Lech Bądkowski, Twarzą do przyszłości;
 • Bohdan Cywiński, Zatruta humanistyka;
 • Stefan Kisielewski, Stosunki Państwo-Kościół;
 • Czesław Miłosz, Człowiek wśród skorpionów;
 • Czesław Miłosz, Miasto bez imienia;
 • Czesław Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada;
 • Czesław Miłosz, Wybór wierszy;
 • George Orwell, Rok 1984;
 • Melchior Wańkowicz, Dzieje rodu Korzeniowskich;
 • Mieczysław Żuławski, Wojna z Rosją o niepodległość;
 • Natalia Naruszewicz, Geneza PRL;
 • Wojciech Wasiutyński, Słownik Polityczny;
 • Grudzień 1970 – wiersze pod red. Antoniego Pawlaka i Mariana Terleckiego;
 • Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945–1956 (opracowanie);
 • Aleksander Hall, Wobec Rosji;
 • Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka;
 • Wojciech Wasiutyński, Rozważania o nacjonalizmie;
 • Dokumenty RMP

Ponadto: 30 n-rów „Bratniaka”; kilka komunikatów KOR, nast. KSS KOR i warszawskiego „Robotnika”; kilka n-rów pism „Opinia” (ROPCiO) i „Droga” (KPN); kilka n-rów pisma WZZ Wybrzeża – „Robotnik Wybrzeża”; pismo „Akwilon”; pisma młodzieży – „Węzeł”, „Uczeń”, „Uczeń Polski”; większość dokumentów i oświadczeń gdańskiego SKS-u i ROPCiO; ok. 150 tys. różnego rodzaju ulotek i oświadczeń.

Od 1982, oprócz pracy na rzecz podziemnej „S”, środowisko RMP wydało 14 n-rów kwartalnika politycznego „Polityka Polska”, w ramach cyklu „Biblioteka Polityki Polskiej” m.in.:

 • „Między Polską naszych pragnień, a Polską naszych możliwości” – szkic do programu;
 • Aleksander Hall, Dziedzictwo Narodowej Demokracji;
 • Wojciech Wasiutyński, O program większości;
 • Andrzej Walicki, Spotkanie z Miłoszem;
 • Wiesław Chrzanowski, Rzecz o obronie czynnej;
 • M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu;
 • Aleksander Hall, Polemiki i refleksje;
 • Wojciech Wasiutyński, Źródła niepodległości;
 • Piotr Wierzbicki, Myśli staroświeckiego Polaka;
 • Henryk Krzeczkowski, O miejsce dla roztropności.
Arkadiusz Kazański