Wydawnictwo Morskie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wydawnictwo Morskie, jedyne w Polsce wydawnictwo zajmujące się publikacją książek o tematyce morskiej, zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych oraz literackich. Założone w 1951 jako Wydawnictwa Morskie, 1952-1956 usunięte z Wybrzeża i sprowadzone do roli Oddziału Morskiego Wydawnictw Komunikacyjnych w Warszawie. W 1956 przywrócone i funkcjonujące do roku 1993 początkowo w Gdyni, później w Gdańsku pod nazwą Wydawnictwo Morskie.

1980-1981 nastąpiła zasadnicza zmiana w profilu edytorskim Wydawnictwa. Prócz literatury fachowej przeznaczonej dla pracowników naukowych i studentów Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej i Wyższej Szkoły Morskiej (późniejszej Akademii Morskiej) w Gdyni oraz prac naukowych i popularnonaukowych o profilu humanistycznym i literatury pięknej – poezji i prozy autorów m.in. z Wybrzeża – pojawiły się publikacje poświęcone aktualnej sytuacji na Wybrzeżu. Były to dwa wydania albumu „Solidarność” ze zdjęciami ze strajku sierpniowego, praca zbiorowa o Lechu Wałęsie oraz w całości poświęcony „S” 12 nr „Punktu” – Almanachu Gdańskich Środowisk Twórczych z XII 1980, zawierający zwłaszcza cenny zapis magnetofonowy najważniejszych fragmentów obrad plenum Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

To nie spodobało się władzom partyjnym sprawującym nadzór nad działalnością Wydawnictwa. Niepokój budziło również nietajone poparcie przez pracowników zarówno strajku z VIII 1980, jak i strajków solidarnościowych w 1981 (wydarzenia w Bydgoszczy, strajk w warszawskiej Szkole Pożarniczej i in.). Efektem był donos do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który spowodował przeprowadzenie w Wydawnictwie w III 1982 weryfikacji redaktorów na wzór weryfikacji pracowników prasy. Było to jedyne wydawnictwo w Polsce poddane weryfikacji,w ramach której każdy z redaktorów był przesłuchany indywidualnie przez zespół osób z gdańskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Marynarki Wojennej, Komitetu Wojewódzkiego MO, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Gdańskiego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. W jej wyniku zadecydowano o zwolnieniu z pracy czterech redaktorów: redaktora naczelnego i dyrektora Wydawnictwa Edwarda Mazurkiewicza, kierowniczkę redakcji literatury pięknej Wandę Przybysławską i dwie redaktorki z redakcji literatury fachowej – Ewę Górską i Teresę Ciesielską, będącą jednocześnie wiceprzewodniczącą KZ „S”.

Wydawnictwo Morskie upadło w 1993.

Teresa Ciesielska