Zależna oficyna wydawnicza im. Mieczysława Moczara

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zależna oficyna wydawnicza im. Mieczysława Moczara, jedna z inicjatyw wydawniczych związanych z środowiskiem Ruchu Nowej Kultury i Pomarańczowej Alternatywy, działająca głównie na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Drukowała przede wszystkim prześmiewcze, pełne aluzji odezwy, manifesty oraz inspirowane twórczością nadrealistów utwory wyśmiewające ustrój marksistowski i propagandę PRL. W XII 1981 oficyna wydała m.in. dwa numery pisma „Czarna Alternatywa” z podtytułem „Organ czarnej frakcji kontrrewolucji”. Inne pisma były sygnowane m.in. przez Ruch Podupadającej Kultury.

Artur Adamski