Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Kierownictwo „Solidarności” Regionu Podbeskidzie, wybrane 29 V 1981 w trakcie obrad I Walnego Zebrania Delegatów Regionu. ZR przejął obowiązki działającego od IX 1980 Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego,. W skład ZR weszło 53 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z całego Podbeskidzia, reprezentujących 220 tys. członków tego związku, skupionych w 563 komisjach zakładowych. W składzie ZR z tzw. klucza znaleźli się przedstawiciele delegatur regionu (Cieszyn, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Wadowice i Żywiec). Na czele 14osobowego Prezydium ZR stanął Patrycjusz Kosmowski, a jego zastępcami zostali Henryk Juszczyk, Arkadiusz Paszek i Adam Gwiżdż. Dwaj ostatni zrezygnowali ze swych funkcji 21 X 1981. 6 XI, podczas II WZD, grupa delegatów zgłosiła wotum nieufności wobec Kosmowskiego i – odrębnie – całego ZR. Delegaci oba wnioski odrzucili (stosunkiem głosów, odpowiednio, 134 do 95 i 178 do 51). Po pierwszej turze II WZD Kosmowski uzyskał prawo samodzielnego dobrania członków Prezydium ZR – zostało ono ograniczone do 7 osób. Drugim wiceprzewodniczącym ZR – obok Henryka Juszczyka – został Kazimierz Firlejczyk, a sekretarzem Józef Trybała.

Przy ZR działały m.in. branżowe sekcje koordynacyjne, Wszechnica Podbeskidzia organizująca wykłady i prowadząca sieć bibliotek związkowych, Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych zajmujący się badaniami socjologicznymi, punkt kolportażu wydawnictw niezależnych i regionalna poligrafia. ZR wydawał biuletyn „Solidarność Podbeskidzia” oraz codzienny „Serwis Informacyjny Podbeskidzia”. Był głównym organizatorem podbeskidzkich obchodów I rocznicy strajków sierpniowych i manifestacji w Bielsku-Białej w 73. rocznicę odzyskania niepodległości. Współpracował z lokalnymi strukturami „Solidarności” rolników indywidualnych i indywidualnego rzemiosła, a także z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów z Bielska-Białej i Cieszyna. Duże poparcie wśród członków ZR miały Konfederacja Polski Niepodległej i Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.

Artur Kasprzykowski