Zbigniew Bełz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Bełz, ur. 17 IX 1955 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1978).

1980-1981 asesor w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ przy SR, IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wlkp., członek ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium Zjazdu, wybrany do 3-osobowego Prezydium KKR; członek Krajowej Komisji Sądownictwa; współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej.

1982-1983 przewodniczący gorzowskiej RKW, założyciel podziemnego pisma „Feniks”; od VI 1982 współzałożyciel, działacz Solidarności Walczącej; w IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, we IX 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy, objęty zakazem wykonywania zawodu, następnie pracownik prywatnych zakładów rzemieślniczych, ajent kiosku warzywnego.

Od 1987 na emigracji w Kanadzie; od 1988 wydawca polonijnego dziennika „Gazeta” (Toronto).

Grażyna Pytlak