Zbigniew Bogusław Lewandowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Bogusław Lewandowski, ur. 3 III 1949 w Miłkowie k. Jeleniej Góry. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Elblągu (1967).

1967-1969 pracownik Wojskowych Zakładów Lotniczych w Elblągu (tokarz, mechanik silnikowy), 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971-1972 pracownik Rejonu Dróg Publicznych w Elblągu (kierowca); 1972-1975 pracownik AŚ w Elblągu (strażnik, kierowca, referent, szef kuchni, zaopatrzeniowiec), 1975-1987 kierowca autobusu w PKS w Elblągu.

17-31 VIII 1980 organizator strajku okupacyjnego w PKS w Elblągu, przewodniczący KS, delegat załogi do MKS w Elblągu (członek, wiceprzewodniczący). Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Zakładowego Komitetu Założycielskiego w PKS, wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Elblągu. XII 1980 – VII 1981 szef Działu Interwencji MKZ. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg, członek ZR Elbląg. VIII 1981 – 13 XII 1981 kierownik Biura Interwencji ZR, przedstawiciel ZR w państwowej komisji ds. odznaczeń oraz w Wydziale Handlu Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu.

12 XII 1981 – VI 1982 w ukryciu w mieszkaniu prywatnym w Kmiecinie k. Nowego Dworu Gdańskiego. 1982-1987 członek Rady Pracowniczej PKS w Elblągu, wiceprzewodniczący. W IV kwartale 1988 uczestnik zebrania z inspiracji Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Pawła w Elblągu. W VII 1988 uczestnik zebrania członków ZR Elbląg wybranych na I WZD (podjął próbę wznowienia legalnej działalności, jednak większość członków odniosła się do tego niechętnie). 1987-1989 pracownik Wojskowych Zakładów Lotniczych w Elblągu (mechanik silników wysokoprężnych).

1989-1993 kierowca autobusu w MZK w Elblągu, 1994-1999 pracownik Zakładu Komunikacji Autobusowej w Elblągu. Od 2000 kierowca autobusu w Krajowym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Elblągu. 1989-2000 członek KZ MZK i ZKA w Elblągu.

?