Zbigniew Dziubasik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Dziubasik, ur. 16 IX 1949 w Siedlcu k. Tarnowa. Ukończył Pomaturalne Studium Zawodowe w Tarnowie, kierunek automatyka (1969).

1970-1974 automatyk w Przedsiębiorstwie Montażu Aparatury Pomiarowej i Automatyki Energoaparatura w Katowicach, baza w Tarnowie, 1974-1995 w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach.

Od 1980 w „S”, członek KZ. W 1981 członek zespołu redakcyjnego audycji „S” w rozgłośni zakładowej Pronitu.

13 XII 1981 – 26 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony po interwencji Episkopatu i ks. biskupa Edwarda Materskiego. Po wyjściu współorganizator pomocy dla osób internowanych i ich rodzin.

1989-1995 przewodniczący KZ w Pronicie, od 1989 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska. Od 1993 członek ZR, 1995-1998 Prezydium ZR, od 1998 wiceprzewodniczący ZR. 1992-1995 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. Od 1994 delegat na KZD. Od 1995 pracownik ZR Ziemia Radomska. Od 1992 prezes Fundacji Społeczno-Kulturalnej Pomocna Dłoń w Pionkach. Od 1996 członek Rady Nadzorczej Tysol Sp. z o.o. 1998-2002 członek RS AWS. Od 1998 radny pow. radomskiego (1998-2002 z listy AWS, 2002-2006 z listy Samorządowej Ligi Prawicy, 2006-2010 z listy PiS). Od 2000 członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, od 2004 Powiatowej Rady Zatrudnienia. Od 2001 członek Akcji Katolickiej przy parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Pionkach. 1991-1994 ławnik ludowy w Sądzie Rejonowym w Kozienicach. 1998-2001 dyr. biura senatora AWS Zdzisława Maszkiewicza. Od 2006 członek PiS.

Odznaczony Srebrnym (1991) i Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2001).

Od 16 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Radomiu w ramach KE krypt. E-5.

?