Zbigniew Franciszek Rafalski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Zbigniew Franciszek Rafalski, ur. 29 I 1952 w Iłży. Ukończył Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Końskich (1974).

1974-1975 zatrudniony w Miejskim Ośrodku Rekreacji w Starachowicach, 1975-1982 w Zakładzie Części Samochodowych w Iłży.

Od X 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZCS w Iłży, przewodniczący KZ, w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom. 1982-2001 pracownik Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. W 1982 drukarz ulotek, organizator i uczestnik akcji ulotkowych, współorganizator manifestacji 31 VIII 1982 w Starachowicach, od 1982 koordynator działań podziemnej struktury miejskiej „S”, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN” i „KOS”), współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Świętej Trójcy w Starachowicach. 11 V 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Kielcach-Piaskach, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Od 1986 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, 1988-1989 RKW. 15 VIII 1988 uczestnik strajku na wydz. remontowym Zakładów Dolnych FSC. 19 IX 1988 – VI 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ „S” w FSC, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

IV 1989 – 1991 członek KO „S” w Starachowicach, VI 1989 – 2001 przewodniczący KZ „S” w FSC, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, 1989-2001 delegat na KZD, od 2002 przewodniczący Delegatury „S” w Starachowicach. W 2002 w RS AWS; 1998-2002 radny Powiatu Starachowickiego z listy Razem Bezpieczni, od 2006 radny Miasta Starachowice z listy Komitet Wyborczy dla Obywateli, od 2007 przewodniczący Rady Miejskiej. W IV 2008 współzałożyciel Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

9 V 1983 – 31 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Odezwa; 26 VI 1985 – 28 VIII 1986 przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach KE krypt. Tokarz; 29 XI 1988 – 29 IX 1989 w ramach SOR krypt. Komisja.

Paweł Perchel