Zbigniew Głuszczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Głuszczak, ur. 17 II 1953 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (1977); w 1990 doktorat z nauk ekonomicznych na UŁ.

1978-1979 służba wojskowa w szkole oficerów rezerwy. Od 1980 pracownik naukowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; X 1980 – 13 XII 1981 przewodniczący koła wydziałowego KZ „S” przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, kolporter pisma „Poglądy”; 21 I – 18 II 1981 fotoreporter strajku studentów łódzkich.

15 XII 1981 uczestnik i fotoreporter ulicznej demonstracji przed budynkiem Wydziału Prawa UŁ podczas strajku łódzkich studentów przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; 1982-1983 fotoreporter manifestacji i demonstracji ulicznych w Łodzi. XII 1981 – 1989 współorganizator i członek podziemnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej „S” UŁ, w ramach której współorganizował związkową akcję socjalną (wypłacanie zasiłków i zapomóg finansowych, organizowanie wczasów) dla członków uniwersyteckiej „S” i ich rodzin. 1982-1984 członek zespołu redakcyjnego „Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego”: autor znaku graficznego, organizator działalności wydawniczej, drukarz; 1982-1984 przeprowadził ok. 4 szkoleń z sitodruku dla osób związanych z KPN w Łodzi; 1982-1985 projektował, przygotowywał do druku i drukował karty świąteczne, plakaty i ulotki; 1982-1989 organizator kolportażu m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego”, „Prześwitu” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. 1982-1988 uczestnik seminariów i spotkań o Polsce organizowanych przez prof. Jana Lutyńskiego w ramach tzw. latającego uniwersytetu. 1983-1989 kilkakrotnie przesłuchiwany przez SB; w 1990 odmówiono mu przyznania paszportu z uzasadnieniem: wyjazd może zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Od 1995 członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

Tomasz Czarnecki