Zbigniew Gedowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Zbigniew Gedowski, ur. 22 I 1951 w Inowrocławiu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1969).

1969-1970 zatrudniony w Sanatorium Kolejowym; 1971-1974 zasadnicza służba wojskowa, następnie szkoła podchorążych; 1974-1975 zatrudniony w przedsiębiorstwie Montokwas w Katowicach, 1975-1982 st. kontroler jakości, mechanik, kierowca w Inowrocławskich Zakładach Metalowych Inoterma-Domgos.

W VIII 1980 przewodniczący KS w IZM Inoterma-Domgos; od IX 1980 w „S”, inicjator Komitetu Założycielskiego, do XII 1980 przewodniczący KZ w IZM Inoterma-Domgos, inicjator MKZ w Inowrocławiu, od IX 1980 przewodniczący komisji ds. rozwiązywania problemów ludzkich i miasta, XI 1980 – IX 1981 przewodniczący MKZ; we IX 1981 współtwórca Związku Młodzieży Szkolnej „S” (przewodniczący Jarosław Brejza) w Inowrocławiu. Zwolennik i propagator „S” RI, X/XI 1980 współzałożyciel, współpracownik Niezależnego Samorządnego Związku Chłopskiego w Inowrocławiu, w XII 1980 negocjator podczas strajku w Kombinacie Rolnym w Kobylnikach, 22 I 1981 współorganizator blokady ulic przez rolników z okolic Inowrocławia, 8 II 1981 uczestnik bydgoskiego marszu solidarnościowego z Bazyliki św. Wincentego à Paulo (po mszy św. odprawionej przez bp. Jana Michalskiego) na Stary Rynek ws. rejestracji „S” RI, w III 1981 współorganizator delegacji rolników inowrocławskich (S. Fijałkowski, Piotr Bartoszcze, J. Dernoga) do Katowic w celu uzgodnienia z katowickim MKZ dostaw węgla w zamian za dostawy mięsa, organizator zbiórki żywności dla inowrocławskich przedszkoli i żłobków, 8-9 III 1981 uczestnik (oddelegowany do ochrony) Zjazdu Zjednoczeniowego związków zawodowych rolników w Poznaniu. 16 III 1981 – 17 IV 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy, w IV 1981 organizator i uczestnik głodówki rolników w budynku ZSL w Inowrocławiu, w VIII 1981 przedstawiciel rolników w rozmowach z wojewodą ws. porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, następnie organizator i uczestnik akcji zaorywania ziemi w Spółdzielni Zgodna w Janikowie.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, 9 III 1982 zwolniony. Od IV 1982 organizator podziemnej „S” w Inowrocławiu, współtwórca struktur OKOR; VII 1982 – IV 1983 w ukryciu (m.in. VIII-XII 1982 u sióstr w Topólnie, z jedną z nich współorganizator akcji ulotkowej). W II 1983 uczestnik spotkania działaczy OKOR w Czernej k. Krakowa; w IV 1983 po ujawnieniu się aresztowany, skazany na karę grzywny za udział w akcji zaorywania ziemi w Spółdzielni Zgoda.

Od VIII 1983 na emigracji w USA, od 1985 w kontakcie z Witoldem Hatką, Tadeuszem Kątkiem, Stanisławem Bańczykiem; w 1989 współzałożyciel Konfederacji Polaków w Ameryce. Od 2006 w Polsce, XI 2006 – II 2007 koordynator, negocjator podczas strajku w Inowrocławskich Kopalniach Soli.

Katarzyna Grysińska