Zbigniew Grab

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Grab, ur. 15 XII 1939 w Częstochowie. Ukończył Technikum Górnicze w Rybniku (1975).

1958-1968 zatrudniony w KWK Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej, 1968-1970 w KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, 1970-1973 w KWK Manifest Lipcowy tamże, 1973-1978 KWK Pniówek tamże, 1978-1982 w KWK ZMP w Żorach.

29 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK ZMP, członek KS, od IX 1980 w „S”; członek KZ.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni, przewodniczący KS; 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, 13 I 1982 aresztowany, 13 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysoką grzywnę. 1982-1987 wielokrotnie poddawany rewizjom i zatrzymywany na 48 godz. 1983-1989 aktywny uczestnik spotkań KIK. 1983-1984 zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu-Zdroju, 1984-1986 w przedsiębiorstwie Budex Częstochowa, 1986-1989 w KWK Moszczenica, od 1989 na emeryturze.

IV-X 1990 bosman Stanicy Żeglarskiej w Piszu.

Andrzej Kamiński