Zbigniew Ignacy Lach

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lach Zbigniew Ignacy, ur. 1 II 1939 w Markach. Absolwent szkoły podstawowej (1953). Ukończone kursy zawodowe.

1956-1970 pracownik WSS Społem w Wołominie, 1971-1982 FSO w Warszawie. 1971-1980 członek Związku Zawodowego Metalowców, mąż zaufania.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej.

14-15 XII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w FSO; członek komitetu strajkowego na Spawalni. 15 XII 1981 zatrzymany, 16 XII 1982 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, zwolniony, 5 I 1982 decyzję skierowano do ponownego rozpatrzenia, 27 I 1982 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 2 miesiące aresztu, 27 II – 27 IV 1982 przetrzymywany w ZK na Służewcu w Warszawie. 1982-1989 członek tajnej grupy związkowej „S” w FSO; uczestnik akcji ulotkowych, współorganizator grup uczestniczących w manifestacjach patriotycznych, kolportaż „Montera”, 1982-1984 uczestnik dyżurów przy ks. Jerzym Popiełuszce, następnie dyżurów przy grobie. 1982-1994 pracownik Fabryki Okładzin Ściernych Polmo w Markach; członek tajnej grupy związkowej, zbierał składki, prowadził akcje ulotkowe. 1982-1989 organizator grupy młodzieży w Markach, uczestnik akcji ulotkowych, malowania napisów, niszczenia dekoracji 1-majowych. W 1989 członek grupy inicjatywnej „S” w Polmo.

W 1989 członek KO w Markach. Od 1989 w „S”. Od 1994 na emeryturze.

Anna Grażyna Kister