Zbigniew Józef Bitka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Zbigniew Józef Bitka, ur. 21 II 1957 w Opolu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Wydział Filologiczny (1982), w 1998 doktorat.

Jako uczeń szkoły średniej w kontakcie z opozycyjnie nastawioną tzw. grupą destrukcyjną, przeprowadzającą akcje ulotkowe i malowania na murach (Wiesław Ukleja, Zbigniew Bereszyński, Krzysztof Tomański i in.). W 1977 współzałożyciel (z Piotrem Adamcio, Ryszardem Gizowskim, Zbigniewem Antonikiem) grupy samokształceniowej, następnie infiltrowanej i rozbitej przez SB. 1976-1978 członek artystycznego Stowarzyszenia Sporadycznej Twórczości Paralipsa, współredaktor „Paralipsy” – wkładki do uczelnianego pisma „Spójnik”, zawieszonej w 1978, następnie zlikwidowanej. 1978-1984 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. Od 1976 kolporter niezależnych wydawnictw.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel (z Tadeuszem Kasprowiczem), autor, redaktor niezależnego pisma „Test. Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ «S» Śląska Opolskiego”. Od 1981 członek opolskiego KIK, uczestnik spotkań w ramach Ruchu Odrodzenie, w 1981 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; współtwórca i wiceprzewodniczący NZS w WSP w Opolu, współzałożyciel (m.in. z Markiem Samborskim i Małgorzatą Sander) opolskiego KOWzP, uczestnik protestów i manifestacji, m.in. marszu w obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków i innych więźniów politycznych; zaangażowany w niezależny ruch wydawniczy, inspirator założenia biblioteki NZS na WSP w Opolu, właściciel biblioteki wydawnictw niezależnych i podziemnych; zaangażowany w tworzenie struktur Odnowy w Duchu Świętym przez kontakty z krakowskimi dominikanami, uczestnik Ruchu Światło-Życie.

Po 13 XII 1981 działacz NZS i „S” przy Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej: organizator wykładów, odczytów, dyskusji, 1982-1984 wykładowca UL; autor w emigracyjnym piśmie „Aneks” i poznańskim podziemnym piśmie „Solidarność Walcząca”; 1984-1986 asystent naukowo-techniczny na Wydz. Filologicznym WSP w Opolu (przejście na etat naukowy zablokowała uczelniana PZPR), 1986-1989 wykładowca w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim, działacz zakładowej podziemnej „S”: samokształcenie, kolportaż (współpraca z Kazimierzem Kobiałko, Krystyną Swobodą, Anną Sękowską, Romanem Sękowskim), autor publikowanych w podziemnej prasie tekstów satyrycznych i felietonów.

Od 1989 ponownie pracownik opolskiej WSP, od 1996 Uniwersytetu Opolskiego, w Zakładzie Literatury XX i XXI w. Od 1990 kierownik literacki Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki. Po 1990 działacz, sekretarz Chrześcijańskiego Ruchu Obywatelskiego. Od 2005 wiceprzewodniczący KZ „S” na Uniwersytecie Opolskim.

Autor książki Wędrowanie do kresu cierpienia. Motywy archetypowe i symboliczne w prozie Jerzego Krzysztonia (Opole 2001) i 3 zrealizowanych scenariuszy teatralnych, laureat nagrody za scenariusz na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Lalek (2003). Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008).

Antoni Maziarz