Zbigniew Jaskólski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Zbigniew Jaskólski, ur. 29 IV 1951 w Brzegu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Brzegu (1972).

1965-1973 pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu, 1973-1979 KWK Borynia, 1979-1982 Kombinatu Budownictwa Ogólnego Rybnik w Żorach.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Moszczenica (gdzie pracował w ramach KBO), członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w KBO, następnie przewodniczący KZ, członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Żorach. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (woj. katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S”.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Borynia (KBO nie strajkował), doradca KS. 20 XII 1981 – II 1982 współzałożyciel, drukarz i autor do podziemnego pisma „Goniec Jastrzębski” (we współpracy m.in. z Andrzejem Jaroszem, Jerzym Prusiem, Barbarą Stelmaszczonek, Stanisławem Wawryką). 1982-1984 zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych. Do 1986 wielokrotnie zatrzymywany na 24 i 48 godz. 1982-1988 kolporter (między Jastrzębiem-Zdrojem, Brzegiem i Wrocławiem) wydawnictw podziemnych (m.in. „Z dnia na dzień”, „CDN”, „Bez Cenzury”, „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Ość”, „RIS”); współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 1982-1987 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, w 1987 członek TKZ, kolporter podziemnego pisma „Manifeściak” (we współpracy m.in. ze Stanisławem Koskiem, Władysławem Matysiakiem, Jerzym Nowosielskim, Hieronimem Ochnią, Stanisławem Paskiem). 25 VI 1987, podczas pobytu w Gdańsku zatrzymany na 48 godz. w WUSW; zwolniony z pracy. 1987-1988 pracownik Górniczego Klubu Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, 1988-1992 KWK Morcinek w Kaczycach; w VIII 1988 współorganizator strajku w Kopalni, członek KS, 22 VIII 1988 zatrzymany na 48 godz. w Jastrzębiu-Zdroju podczas próby przedostania się do MKS w KWK Manifest Lipcowy; następnie członek Tymczasowej KZ w KWK Morcinek.

1989-1992 przewodniczący KZ, 1990-1991 przewodniczący MKK w Jastrzębiu-Zdroju, sekretarz Komisji Rewizyjnej KK Górnictwa „S”. 1993-2001 właściciel firmy handlowej, 2002-2004 pracownik Azis Mining Service w Jastrzębiu-Zdroju; od 2002 ponownie pracownik „S”; od 2004 na emeryturze. Członek Koła Emerytów i Rencistów „S” KWK Zofiówka.

1984-1987 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOR krypt. Informator; 1987-1988 w ramach SOS krypt. Rada.

Andrzej Kamiński