Zbigniew Jerzy Siemaszko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Jerzy Siemaszko, ur. 4 II 1942 w Wilnie. W 1981 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla pracujących w Gliwicach.

W 1962 zatrudniony w Biurze Projektów Przemysłu Węglowego. 1962-1964 służba wojskowa. 1964-1994 zatrudniony w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”. 1981-1992 w KPN.

Po 13 XII 1981 w ukryciu. 10 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 23 VII 1982. Od 14 VIII 1982 po przeprowadzeniu indywidualnej akcji upamiętniającej drugą rocznicę strajków sierpniowych (przewiązanie flagi narodowej czarną wstęgą) ponownie w ukryciu. 5 XI 1982 zatrzymany, przewieziony na KW MO w Katowicach, ponownie internowany w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 10 XII 1982. Od 1983 członek Solidarności Walczącej. Kolporter. Oskarżony przez SB o działalność terrorystyczną, uznany za osobę szczególnie niebezpieczną. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od 1993 członek ROP, 1993-1994 członek Komisji Rewizyjnej ROP w Gliwicach. Od czerwca 2000 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Od 1993 członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 1994-2001 na rencie renta, od 2001 na emeryturze.

Do 20 XII 1988 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Balon.

?