Zbigniew Kazimierz Wójcik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Kazimierz Wójcik, ur. 18 I 1952 w Rzeszowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1976); w 1997 doktorat z historii.

1976-1990 pracownik Narodowego Banku Polskiego Oddział Wojewódzki w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”.

I 1982 – 1983 łącznik RKW w Rzeszowie (w części struktury kierowanej przez Zbigniewa Sieczkosia). 1985-1990 członek Zespołu Niezależnych Historyków (pod patronatem bp. Ignacego Tokarczuka), współpracującego m.in. z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1988-1989 członek redakcji podziemnego kwartalnika społecznego „Ultimatum”, 1987-1990 podziemnego pisma „Rola Katolicka”. W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.

W II 1989 współzałożyciel KO w Rzeszowie, wiceprzewodniczący Komitetu Wyborczego przy rzeszowskim KO w wyborach 4 VI. 1990-1991 delegat Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w woj. rzeszowskim, od 1993 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, od 1995 członek redakcji miesięcznika „Finanse Komunalne”, od 2001 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 1991-1997 członek Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska; 1994-1999 Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. W 1995 współzałożyciel i redaktor rocznika „Studia Rzeszowskie”.

Autor około 70 publikacji naukowych i 5 książek poświęconych przeszłości samorządu terytorialnego oraz historii Polski w XX w.; współredaktor i współautor Encyklopedii Rzeszowa (2004).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003).

15 XI 1988 – 30 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Tadek; 19 IV 1989 – 22 V 1989 w ramach SO krypt. Azymut II.

Michał Stręk