Zbigniew Kosiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Kosiński, ur. 9 IX 1947 w Barlinku k. Myśliborza. Ukończył ZSZ tamże (1964).

1964-1999 pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych Bomet w Barlinku (od 1994 ZUO Bomet SA).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Bomecie, od IX 1980 w „S”; członek KZ w ZUO.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych, kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

1989-1990 pełnomocnik KO „S” w Gorzowie Wlkp. na teren gmin Barlinek, Pełczyce; 1989-1999 przewodniczący KZ w ZUO Bomet, 1990-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Gorzów Wlkp., od 1990 członek, 1992-2002 wiceprzewodniczący ZR, od 2002 sekretarz, skarbnik ZR, 1998-2002 delegat na KZD, członek KK. Od 1996 prezydent, następnie wiceprezydent Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. W 1997 członek Regionalnego Komitetu Założycielskiego RS AWS, do 2001 pełnomocnik Rady Regionalnej AWS woj. gorzowskiego na teren gminy Barlinek; 1998-2002 radny Powiatu Myśliborskiego. 2002-2006 przewodniczący Zarządu Fundacji dla Solidarności w Gorzowie Wlkp.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Rozpracowywany przez p. V RUSW w Myśliborzu w ramach SOS krypt. Filia.

?