Zbigniew Leon Reszkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Leon Reszkowski, ur. 9 III 1950 w Chojnicach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Grudziądzu Filia w Chojnicach (1971).

Od 1967 pracownik Lokomotywowni PKP w Chojnicach.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ węzła PKP w Chojnicach, członek Prezydium Okręgu „S” PKP w Gdańsku, od X 1980 członek Prezydium Oddziału MKZ w Chojnicach. W III 1981 uczestnik wydarzeń kryzysu bydgoskiego, m.in. rozwoził informacje.

13 XII 1981 zatrzymany przez SB w Chojnicach, odmówił podpisania tzw. lojalki, 14 XII 1981 ponownie zatrzymany, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 29 I 1982. Po wyjściu zatrudniony w Lokomotywowni na gorszych warunkach. 1982-1990 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela, działacz podziemnej „S”. W III 1983 współzałożyciel, następnie drukarz podziemnego pisma „Głos Wolny. Katolickie pismo robotnicze”. Wielokrotnie rewizje w mieszkaniu (30 III i 26 VIII 1982, 27 VIII 1984), 28 VIII 1985 po kolejnej rewizji aresztowany pod zarzutami: przekazania pieniędzy związkowych na budowę szpitala lub kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, nielegalnego kolportażu ulotek godzących w ustrój PRL, posiadania nielegalnego wydawnictwa, ulotek i urządzeń do ich druku (podczas przesłuchania stosowano groźby wobec członków rodziny). 11 XI 1988 w ramach DLP współorganizator wystawy w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości. Od II 1989 członek Komitetu Koordynacyjno-Informacyjnego „S” w Chojnicach.

1989-1992 z-ca przewodniczącego Podregionu „S” w Chojnicach, delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego; 1989-2001 przewodniczący „S” PKP w Chojnicach. W 1990 przewodniczący Komitetu „S” w wyborach samorządowych w Chojnicach. 1991-2001 pracownik Zakładu Taboru PKP w Chojnicach. 1992-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańskiego i Zjazd Krajowy Transportowców „S”. 1996-1999 asystent posła Stanisława Grzonkowskiego. 1996-2002 kierownik Związkowego Domu Kultury PKP w Chojnicach. Od 2001 na emeryturze. Po 2001 przewodniczący koła emerytów „S” PKP w Chojnicach.

Do 6 III 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Chojnicach w ramach SOR krypt. Aptekarz; 25 III 1987 – 13 IX 1989 w ramach KE.

Tomasz Rabant