Zbigniew Mroziński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Zbigniew Mroziński, ur. 17 III 1945 w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył Technikum Mechaniczne w Koluszkach (1969).

1970-2004 pracownik Piotrkowskich Zakładów Przemysłu Sklejek. Od 1980 członek KPN.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w PZPS, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Piotrkowska, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu, uczestnik kilkudniowych głodówek, 15 XI 1982 zwolniony. Od 1982 organizator akcji ulotkowych, kolportażu wydawnictw podziemnych; od 1986 członek jawnego TZR Ziemia Piotrkowska; w IV 1987 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981, przewodniczący Ruchu Społecznego „S”. W 1988 członek Stowarzyszenia Wolność i Solidarność, przewodniczący tymczasowej Delegatury „S” w Piotrkowie Tryb. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1992 przewodniczący KZ „S” w PZPS, w V 1989 członek Prezydium RKW, organizator strajków w Hucie Szkła Gospodarczego Hortensja, w Państwowym Przedsiębiorstwie Polska Poczta, Telegraf i Telefon w Piotrkowie Tryb.; od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Piotrkowska, 1990-1998 przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, członek KK. 1989-1991 w ZChN. 1990-1994 radny Miasta Piotrków Tryb., członek Sejmiku Wojewódzkiego, członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 1997-2001 poseł RP z listy AWS. Od 1998 członek Prezydium ZR Ziemia Piotrkowska „S”, od 2002 wiceprzewodniczący ZR. Od 2002 na rencie.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

24 VII 1981 – 25 I 1990 rozpracowywany przez KW MO/WUSW w Piotrkowie Tryb. w ramach SOS/KE krypt. Zenon.

Michał Zarzycki