Zbigniew Muchowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Muchowicz, ur. 10 XII 1953 w Wołowie k. Wrocławia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Historii (1977), 1978-1980 doktorant w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1977-1982 pracownik naukowy Międzyzakładowego Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Częstochowskiej, 1982-1983 nauczyciel historii w SP nr 12 w Częstochowie, następnie do 1984 przeniesiony do SP nr 47 w Kawodrzy (nauczyciel wf), od XII 1984 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Tatranex. 1977-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 oddał legitymację PZPR, odsunięty od zajęć dydaktycznych. W II 1982 redaktor i wydawca podziemnych biuletynów-efemeryd: „Nasza Solidarność”, „Bądź Solidarny” i „Relacje”; od III 1982 współzałożyciel (wraz z Władysławem Trzeciakiem i Janem Kramarskim) pisma podziemnego „CDN”: autor tekstów, organizator druku, drukarz. 30 VI 1982 założyciel i przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego w Częstochowie (od 16 XII 1983 Tymczasowa Komisja Regionalna), autor komunikatów i artykułów programowych. Od 1982 organizator regionalnego kolportażu „CDN”, następnie także „Nadziei”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS”, „Niepodległości” i książek z Warszawy (kontakt z Małgorzatą Dodacką z Wydawnictwa CDN). W VIII 1982 zwolniony z pracy na PCz. W 1982 współorganizator demonstracji „S” w Częstochowie (m.in. 31 VIII). W XII 1982 nawiązał współpracę z Kornelem Morawieckim z Solidarności Walczącej z Wrocławia (kolportaż m.in. „Solidarności Walczącej” i „Z dnia na dzień”). 19 IV 1983 aresztowany, 16 VII 1983 przedstawiono mu akt oskarżenia, 20 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii, sprawa przed Sądem Wojewódzkim w Częstochowie toczyła się nadal (odpowiadał z wolnej stopy). W XI 1983 reaktywował „Nadzieję” (we współpracy z J. Kramarskim), autor tekstów, drukarz. 30 XII 1983 ponownie aresztowany podczas druku „Nadziei”, przetrzymywany w AŚ w Częstochowie, pobity, podjął 8-dniowy protest głodowy; w III 1984 skazany na 4 lata więzienia, 10 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy w szkole. 2 III 1985 założyciel i przewodniczący RKK w Częstochowie. Od III 1985 wydawca podziemnego biuletynu „Wytrwamy”, redaktor, autor tekstów i organizator druku. 1 V 1985 uczestnik demonstracji, ponownie aresztowany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu.

Od XII 1986 na emigracji w Szwecji. 1987-1989 organizator Funduszu Pomocy dla „S” Regionu Częstochowa. 1988-1992 autor artykułów w „Dzienniku Polskim” (Londyn) i „Słowie Kongresu” (Szwecja).

Autor wspomnień: Czas Solidarności („Gazeta Częstochowska” 1992, nr 63/34-65/35).

Laureat nagrody Polcul Foundation (1989).

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. CDN; do 5 I 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Częstochowie w ramach SOR.

Wojciech Rotarski