Zbigniew Oliwa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Oliwa, ur. 2 X 1945 w Karłowicach k. Brzegu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Opolu. Student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, relegowany z WSP po opuszczeniu sali, w której zorganizowano nagonkę za list bp. polskich do bp. niemieckich.

W 1965 zatrudniony w Brzeskich Zakładach Urządzeń Wagonowych Bewag, 1966-2003 w zakładach Agromet w Brzegu.

IX 1980 – 1989 związany z niezależnym ruchem wydawniczym („Solidarność Brzegu”, „Prostownik”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Jednością silni”). Członek rady pracowniczej w Agromecie, w większości opanowanej przez członków „S”. Od początku 1981 w „S”, delegat Wydz. II w Komitecie Założycielskim KZ, od IV 1981 przewodniczący KR MKK w Brzegu, członek KR ZR Dolny Śląsk. 29-30 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu. W XI 1981 uczestnik negocjacji z władzami wojskowymi ws. zaopatrzenia Brzegu.

II 1981 – II 1989 kierował podziemnymi strukturami „S” ziemi brzeskiej, przewodniczący oddziału „Solidarności Walczącej” w Brzegu.

Działacz Komitetu Organizacyjnego „S”, przewodniczący KO Brzeg.

Do 17 X 1989 rozpracowywany przez [p.?] V/VI RUSW w Brzegu w ramach SOR krypt. Mesjasz.

Artur Dumnicki