Zbigniew Pąsik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Zbigniew Pąsik, ur. 31 VIII 1950 w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1973).

1973-1977 pracownik Okręgowego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej w Gdańsku, 1977-1982 kierownik działu technicznego w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Elblągu. 1977-1982 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WUS w Elblągu Oddział Terenowy w Nowym Dworze Gdańskim, następnie KZ; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, członek ZR.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc dla rodzin osób internowanych w ramach komisji rozprowadzającej dary z zagranicy przy parafii św. Mikołaja, 1983-1988 współpracownik Diecezjalnego Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie Filia w Elblągu przy parafii św. Pawła Apostoła; 29-30 XII 1983 zatrzymany na 48 godz. w areszcie WUSW w Elblągu; 28 II 1982 zwolniony z pracy, 1982-1988 pracownik serwisu RTV w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu. 1982-1988 współpracownik redakcji, kolporter podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ «Solidarność»”, od 1985 „Biuletynu Regionu Elbląskiego «Solidarność»”, 1985-1987 organizator transportu wydawnictw podziemnych, prowadził punkt kolportażu w swoim mieszkaniu; 31 VIII 1985 i w 1987 współorganizator spotkań w rocznicę Porozumień Sierpniowych w parafii św. Mikołaja; w 1985 realizator emisji programu Radia „S” na Osiedlu Zawada (w paśmie i godz. „Dziennika TV”).

1988-1991 pracownik Związkowego Klubu Sportowego Olimpia w Elblągu, 1991-1996 kierownik działu przetwarzania danych w WUS tamże. W 1991 ukończył studium pedagogiczne w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku. Od 1996 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu. Od 1998 członek Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania „S” tamże. Od 2005 sekretarz, następnie wiceprezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, od 2006 członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu.

Do 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Elblągu w ramach SOR krypt. Komisja

Hieronim Guzowski