Zbigniew Pacak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Pacak, ur. 10 VII 1946 w Solnikach Wielkich. Ukończył Technikum Chemiczne we Wrocławiu; absolwent Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (1994); w 1997 doktorat w Centrum Studiów Dyplomatycznych w Paryżu.

1966-1975 zatrudniony w Zakładach Przemysłowych w Kowarach, 1975-1987 w Zakładzie Hydro-Mech Politechniki Wrocławskiej Filia w Kowarach.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w PWr; delegat na Walny Zjazd PWr i na I WZD Regionu Jeleniogórskiego; członek Komisji Rewizyjnej „S” na PWr. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana.

12/13 XII 1981 inicjator, uczestnik strajku okupacyjnego (oflagowanie, akcja ulotkowa, wiec) w Zakładzie Hydro-Mech. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 4 I 1982. Do 1987 działacz lokalnych struktur podziemia w Kowarach: 1982-1983 współorganizator akcji ulotkowych, autor tekstów, drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych w Jeleniej Górze i Kowarach. W 1983 drukarz podziemnego pisma „Dywanik”, uczestnik akcji zbierania składek na działalność „S” i pomoc dla represjonowanych. Wielokrotnie przeszukiwany i przesłuchiwany (również podczas pobytu w szpitalu).

Od 1987 na emigracji w Wielkiej Brytanii i Francji; 1988-1997 pracownik Koncernu Henkel, 1997-2002 wiceprezes Joint Venture Mar-Pac Kostrzyń Wielkopolski, od 2000 szkoleniowiec w Grand Paroisse w Nangis.

Michał Orlicz