Zbigniew Pilachowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Pilachowski, ur. 18 II 1958 w Gdyni. Absolwent Wydziału Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego (1987).

VIII 1977 – 1978 zatrudniony w PSM C. Hartwig.

Od IX 1980 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (później NZS), 1980-1981 członek redakcji, autor tekstów, kolporter pisma „Reduta”, wydawanego na UG, od 1981 sekretarz ds. organizacyjnych redakcji Biura Informacji Prasowej „S”, koordynator ds. obiegu informacji podczas I KZD.

13 XII 1981 – 23 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. Uczestnik więziennej głodówki, w wyniku której stracił przytomność. Uczestnik wydawania prasy więziennej, za wymianę wiadomości z Jackiem Kuroniem dostał naganę. 1986-1989 zatrudniony w Video Studio Gdańsk jako dystrybutor kaset video z filmami religijnymi i drugiego obiegu (m.in. Przesłuchanie, Paryski kontakt), kolportował je na terenie całej Polski. Współpracował m.in. z Marianem Terleckim i Markiem Łochwickim.

1990-1991 specjalista ds. reklamy w „Gazecie Gdańskiej”. 1991-1995 z-ca dyrektora i redaktora naczelnego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. 1995-1996 dyrektor MT Art. Od 1996 prezydent i członek zarządu firmy Marc Color.

Krzysztof Filip