Zbigniew Sośnicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Sośnicki, ur. 21 VIII 1955 w Oborach k. Chełmna. Ukończył Technikum Mechaniczne (1980, tryb zaoczny).

1973-1977 mechanik w Zakładach Naprawczych Sprzętu Melioracyjnego w Toruniu, 1977-1988 w Zakładach Graficznych tamże.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy w środowiskach służby zdrowia, akademickich, robotniczych; kurier wydawnictw z Warszawy i Lublina; od 1982 członek TKZ „S” w ZG; w 1983 organizator produkcji, sprzętu, transportu, lokali, drukarz w podziemnym wydawnictwie Kwadrat, 1986-1989 jeden z szefów kolportażu wydawnictwa. 1983-1989 członek KiK, 1987-1988 KPN. W VIII 1988 uczestnik strajku w ZG.

1988-1992 kierownik drukarni w Toruńskim Towarzystwie Naukowym; 1989-1992 przewodniczący KZ „S” tamże. Od 1992 właściciel drukarni.

Odznaczony medalem Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Krzysztof Biernacki