Zbigniew Sobolewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Sobolewski, ur. 23 XI 1952 w Jasieninie Małym k. Brzezin. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki i Cybernetyki Technicznej (1977).

1977-1981 inżynier utrzymania ruchu w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK, przewodniczący KS na Wydz. Stalowni, od X 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej Stalowni, członek KZ Huty; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Komisji Wyborczej WZD.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK, przewodniczący KS na Wydz. Stalowni, członek MKS odpowiedzialny za informację (radiowęzeł), sprawy organizacyjne i bezpieczeństwo, 23 XII 1981 zatrzymany na terenie HK, aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, zwolniony z pracy, 2 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 6 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (prowadził 18-dniową głodówkę przeciwko warunkom w więzieniu i wprowadzeniu stanu wojennego), Kłodzku (współwydawca przepisywanej ręcznie gazetki, rozprowadzanej wśród więźniów) i Strzelinie, zwolniony 23 XII 1983 na mocy amnestii. Po wyjściu z powodu braku możliwości zatrudnienia w zawodzie pracownik brygady remontowej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Od VI 1984 na emigracji w USA, 1985-1995 zatrudniony w Instytucie Fizyki Cząstek Elementarnych na Uniwersytecie w Syracuse, NY, 1996-1997 w Mechanical Technology, Lathan, NY; od 1997 pracownik przemysłu informatycznego (Data Storage Systems) w stanie Colorado.

Halina Żwirska