Zbigniew Włodzimierz Sinior

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Włodzimierz Sinior, ur. 18 VIII 1955 w Ursynowie k. Pionek. Ukończył Technikum Chemiczne w Pionkach (1975), Szkołę Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (1980).

1975-1977 pracownik Radomskiej Wytwórni Telefonów (obecnie Radomska Wytwórnia Telefonów - Telefony Polskie), od 1980 na rencie wojskowej. W 1976 uczestnik wydarzeń czerwcowych w Radomiu. 1977-1980 w ZSMP, przewodniczący Koła ZSMP w SChSK.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, od 1984 współpracownik, członek redakcji „Barykady”, „Wolnego Robotnika”, udostępniał mieszkanie na działalność wydawniczą, od 1986 współpracownik „PWA”, od 1987 „Tu i Teraz”, „KOSa”.

W 1989 współzałożyciel Gminnego KO w Głowaczowie, uczestnik przygotowań do wyborów parlamentarnych 4 VI (organizator spotkań z kandydatami opozycji, uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych). Od 2000 działacz Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci w Ursynowie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Konrad Słowiński