Zbigniew Wachowiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Wachowiec, ur. 1 VII 1958 w Białej Podlaskiej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki i Informatyki (1982).

Od IX 1980 w NZS, przewodniczący Samorządu Wydziałowego Studentów, członek Samorządu Uczelnianego; XI-XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na PŚl, szef wart strajkowych.

W 1982 stażysta w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. I-VI 1982 członek Akademickiej Grupy Oporu w Gliwicach. 1982-1983 służba wojskowa. 1983-1987 pracownik firmy Unitra Serwis w Jastrzębiu-Zdroju. 1984-1987 członek Komitetu Oporu Społecznego tamże, kolporter pism podziemnych, m.in. „RiS”, „Ość”, „KOS”.

1987-1991 na emigracji w Niemczech. 1991-2003 informatyk w UM w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2003 właściciel firmy Sincom Systemy Informacji Komputerowej.

6 V 1987 - 7 XI 1989 rozpracowywany przez Insp. II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Struktura.

Andrzej Kamiński