Zbigniew Zdzisław Brzeziński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Zbigniew Zdzisław Brzeziński, ur. 7 X 1946 w Elblągu. Ukończył Technikum Samochodowe w Gdańsku (1968), technik mechanik samochodowo-ciągnikowy.

1969-1977 kierowca autobusu w PKS w Elblągu, 1977-1981 kierowca, kooperator Bazy Sprzętu i Transportu w Elblągu Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, następnie Elbląskiego Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. 1977-1981 w PZPR.

18-31 VIII 1980 uczestnik strajku w EPBP, członek KS, delegat załogi do MKS w Elblągu, członek MKS, 19 VIII 1980 zgłosił elbląski MKS do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek KZ w EPBP, następnie przewodniczący KZ (do IV 1981); oddelegowany do pracy w MKZ Elbląg, członek Prezydium, szef działu informacyjnego, drukarni i kolportażu, współwydawca (z Henrykiem Szkopem, Leszkiem Koszytkowskim, Jolantą Hak i Zofią Szyszko) „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ „S” w Elblągu”; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, zrezygnował z mandatu.

Od VI 1981 na emigracji w RFN, do 1982 w obozie dla uchodźców w Berlinie Zach., 1982-1983 kierowca i montażysta rusztowań w Hans Hamrol w Berlinie Zach., 1983-1992 kierowca autobusu w Berliner Verkhers-Betriebe, 1992-1993 w Holiday Reisen w Berlinie, 1993-2003 w Berliner Verkhers-Getriebe. W 1987 po uzyskaniu zgody władz PRL i przyjęciu tzw. paszportu konsularnego (ma podwójne obywatelstwo – od 1981 także niemieckie) odwiedził Polskę. Od 2004 na wcześniejszej emeryturze polskiej i niemieckiej. Od 2008 w Polsce.

Tadeusz Chmielewski